Izrada grafikona i vizualizacija podataka

Izrada grafikona i vizualizacija podataka
 
Vizualizacija podataka bitan je dio analize podataka kako bi se dobio brz, koncizan i vizualni sažetak informacija sadržanih u velikim količinama podataka. Pomoću vizualizacije podataka možete predstaviti složene podatke i informacije na jednostavan i lako razumljiv način.