SPSS on-line medicinski tečaj - Osnove SPSS-a

SPSS on-line medicinski tečaj - Osnove SPSS-a

SPSS online tečaj za medicinske stručnjake - SPSS Basics
 
Statistika igra ključnu ulogu u medicinskim istraživanjima. Bilo da planirate kliničku studiju ili želite analizirati podatke, SPSS je softver za analizu statističkih podataka koji morate imati. Medicinskim djelatnicima koji su novi u SPSS-u, "Statističko savjetovanje i analiza podataka Leonardo Miljko" nudi online tečaj koji će vas naučiti osnovnim funkcijama SPSS-a.

 

 
Na online tečaju naučit ćete kako izraditi bazu podataka, šifrirati podatke i koristiti SPSS korisničko sučelje. Naučit ćete kako uvesti podatke, stvoriti i označiti varijable te transkodirati i spojiti podatke. Također ćete naučiti deskriptivnu statistiku kao što su srednje vrijednosti, standardne devijacije, medijani, minimalne, maksimalne i frekvencijske distribucije, kao i grafičke prikaze kao što su stupčasti dijagrami, tortni dijagrami, okvirni dijagrami, stupci grešaka i raspršeni dijagrami.
 
Također su vam objašnjeni najvažniji testovi distribucije kao što su K-S test i Shapiro-Wilkov test za normalnu distribuciju i Levene test za homogenost varijance. Naučit ćete kako provoditi testove značajnosti kao što su hi-kvadrat test, upareni i neupareni t-test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallisov test, analize varijance sa i bez ponovljenih mjerenja i Wilcoxonov test i Friedmanov test. Nadalje, bit ćete obučeni za korelacijske analize (metričke: Pearson i redne: Spearman), analize vremena preživljavanja s Kaplan-Meierovim krivuljama i log-rank testove kao i nadređene vrste studija kao što su intervencijske studije i t-test planiranje broja slučajeva.
 
Poseban naglasak tečaja je korelacijsko planiranje veličine uzorka, koje će vam pomoći odrediti potrebnu veličinu uzorka za vaše istraživanje. Online tečaj prikladan je za početnike i napredne korisnike, a vode ga iskusni biostatističari.
 
"Statističko savjetovanje i analiza podataka Leonardo Miljko" stoga vam nudi sveobuhvatan online tečaj za učenje osnova SPSS-a i za uspješnost vaših medicinskih istraživačkih projekata.
 
ključne riječi:
SPSS, online tečaj, liječnici, statistika, analiza podataka, statistički savjeti, Leonardo Miljko, osnove, baze podataka, kodiranje podataka, korisničko sučelje, uvoz podataka, kreiranje varijabli, označavanje, rekodiranje, spajanje, deskriptivna statistika, grafikoni, testovi distribucije, testovi značajnosti , korelacijske analize , analize vremena preživljavanja, nadređene vrste studija, intervencijske studije, planiranje broja slučajeva, veličina uzorka
 
"Korišten izvor: ChatGPT"
 

Wichtiger Hinweis: Der Originalinhalt ist auf Kroatisch. Die Übersetzung ins Deutsche und Englische erfolgte über einen Web-Übersetzer. Wir entschuldigen uns für die Fehler.

 

Kontakt

Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21,
DE-94405 Landau an der Isar
Tel.: +49-178-8955-751
Viber/WhatsApp: +387-63-997-996
Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Alle Bewertungen

 

Logo WebSiteDesign.Bayern

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und DatenAnalyse

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und Datenanalyse