Cronbach Alpha koeficijenat (Uzorak)

Cronbach Alpha koeficijenat (Uzorak)

Sample: Uzorak Cronbach Alpha koeficijenat.pdf


Sample: Uzorak Cronbach Alpha koeficijenat.pdf

 Uzorak  Cronbach Alpha koeficijent

fajl: O crombach_2kG0408.xlsx

Prije testiranja definiranih hipoteza istraživanja, testirat će se pouzdanost i valjanost primijenjenih mjernih ljestvica.

Pouzdanost mjernih ljestvica testirana je izračunom Cronbach Alpha koeficijenata, te izračunom kolika bi vrijednost Cronbach Alpha koeficijenata pojedinih mjernih ljestvica bila ukoliko bi se pojedina tvrdnja izbacila iz odgovarajuće mjerne ljestvice. Cronbach Alpha koeficijent, u novije vrijeme je i jedan od najčešće korištenih koeficijenata za određivanje pouzdanosti mjernih ljestvica.

Cronbach Alpha koeficijent predstavlja mjeru unutarnje dosljednosti skupa tvrdnji te može poprimiti vrijednosti između 0 i 1. što se Cronbach Alpha koeficijent nalazi bliže vrijednosti 1 to je mjerna ljestvica pouzdanija.

Što se tiče kriterija pouzdanosti mjernih ljestvica Kline (u fusnotu:  Kline, R.B., Principles and Practic of Structural Equation Modeling, The guiford Press, New York, 1998. ) navodi da ukoliko koeficijent pouzdanosti (uključujući i Cronbach Alpha koeficijent) poprimi vrijednost oko 0,9, pouzdanost se može smatrati izvrsnom. .....

............ne mogu se smatrati pouzdanima i ne treba ih primjenjivati u daljnjoj analizi.

Mi smo za Crombach alpha dobili

Cronbach's alpha       a= 0,961 što je može smatrati za izvrstnu pouzdanost.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

N of Items

,961

,960

51

Na temelju Cronbach Alpha koeficijenata prikazanih u prethodnoj tablici može se zaključiti da primijenjene mjerne ljestvice posjeduju izvrsnu razinu pouzdanosti, odnosno potvrđuju se kao valjani instrumenti za mjerenje stavova i mišljenja ispitanika.

Item-Total Statistics

 

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Squared Multiple Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Anksioznost2

727,66

46777,134

,466

,633

,960

Anksioznost3

728,55

46600,150

,514

,634

,960

Anksioznost5

731,80

47092,357

,352

,633

,961

Anksioznost6

728,97

46897,130

,382

,694

,961

Depresija1

728,72

46971,428

,436

,646

,960

Depresija2

730,29

46765,221

,477

,732

,960

Depresija3

728,19

46794,584

,489

,661

,960

Depresija4

730,02

46892,947

,435

,674

,960

.....

Kontakt

Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21,
DE-94405 Landau an der Isar
Tel.: +49-178-8955-751
Viber/WhatsApp: +387-63-997-996
Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Alle Bewertungen

 

Logo WebSiteDesign.Bayern

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und DatenAnalyse

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und Datenanalyse