Descriptive - MANOVA

Descriptive - MANOVA

Sample:

Descriptive - MANOVA

Uzorak dijela rada: Deskriptivna analiza - MANOVA - tumačenje rezultata iz SPSSa

 

Box's Test of Equality of Covariance Matricesa

Box's M

752,056

F

26,633

df1

28

df2

2215890,226

Sig.

,002

 

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.a

a. Design: Intercept + p3

............. TUMAČENJE -------------- nastavak

Homogenost matrice varijanse i kovarijanse

(ovo daje MANOVA u Box's M Test of Equality of Covariance Matrices)

Pošto je Sig. = 0,002 > 0,001 onda pretpostavka normalnosti nije narušena, a i kako je N u tablici Descriptive statistic puno veći od 30, onda ni narušavanje normalnosti (koje ovdje nemamo narušenu) ne bi mnogo smetalo.

 Deskriptivna analiza - MANOVA, SPSS

 

Jednofaktorskom multivarijacionom (linearna diskriminacijska analiza) analizom varijanse istražene su spolne razlike u (Subskala1, ...Subskala5, mjere iskazane religioznosti i doživljene nepravde u obitelji i školi). Korišteno je 7 zavisih promjenjivih.

Preliminarnim ispitivnjem provjerene su pretpostavke o normalnosti, ... (.iz 2.a prepiši sve) .. i ozbiljnije narušavanje pretpostavki nije zamijećeno.

Utvrđena je statistički značajna razlika između muškaraca i žena u pogledu kombinacije zavisnih promjenjivih, F(7,   921) = 30,36; p= 0,001 , Viksov lambda = 0,81 ; parcijalni eta kvadrat = 0,187 .

 Jednofaktorskom multivarijacionom (linearna diskriminacijska analiza) analizom varijanse istražene su spolne razlike

Kontakt

Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21,
DE-94405 Landau an der Isar
Tel.: +49-178-8955-751
Viber/WhatsApp: +387-63-997-996
Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Alle Bewertungen

 

Logo WebSiteDesign.Bayern

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und DatenAnalyse

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und Datenanalyse